^Back To Top

De affiniteit van de familie D.A. Ashruf op het gebied van personenvervoer, vloeit uit het feit, dat mevr. U. Ashruf-Salamat, afstamt van het Transportbedrijf "Road Master", een vermaard bedrijf dat zelf een artikel in het Amerikaans blad "Times" verdiende.

Zoals ook dat bedrijf werd gerund door ouders en kinderen, wordt thans het bedrijf "GARAGE D.A. ASHRUF", gerund door ouders en kinderen. Vermeldenswaard is dat dit bedrijf voor haar inzet, vooral op toeristisch gebied, is bekroond met de "Ferdinand de Rooy" award!

Garage D.A. Ashruf bestaat uit diverse afdelingen, t.w. :

Copyright © 2018. Garage Ashruf  Rights Reserved.